OVER MIJ

Mijn naam is Daniëlle Heuts. Werkzaam binnen het onderwijs sinds 1994. Nadat ik vele klassen/ groepen had gedraaid, kwam ik er steeds meer achter dat kinderen niet tot ontwikkeling komen, als deze kinderen ( door welke omstandigheid ook) niet lekker in hun vel zitten. Hierdoor had ik behoefte aan meer kennis en heb ik de opleiding tot gedragsspecialist gevolgd. Daarnaast heb ik mij verdiept in groepsdynamiek, anti- pest projecten ( o.a. meidenvenijn).

WERKWIJZE

Ik werk steeds vanuit kwaliteiten en kansen. Daarbij vind ik het belangrijk dat kinderen, ouders en leerkrachten samenwerken. Het kind staat centraal. Dat betekent dat ik met het kind op zoek ga naar (reële) mogelijkheden om zich weer lekker te voelen en te komen tot ontwikkeling op alle gebieden. Dat doe ik op allerlei verschillende manieren, afhankelijk van waar het kind behoefte aan heeft. Bij leerkrachten/ leraren ga ik aan de slag met eigen inzicht. Hoe zit ik zelf in elkaar, hoe ga ik om met een groep. Dit kan door het volgen van workshops met een team en/of begeleiding binnen de eigen groep.

DRIJFVEER

In deze tijd, waarin kinderen snel en veel leren en er veel via de media wordt gecommuniceerd is het voor veel kinderen lastig om eigen en elkaars kwaliteiten en/of valkuilen te zien. Belangrijk dus om terug naar het gevoel te gaan en waarden en normen samen te kunnen afspreken. Regels zouden dan overbodig kunnen zijn en samenwerking en opkomen voor elkaar het belangrijkste. Vaak wordt er in deze tijd gesproken over pesten, pesters en slachtoffers. Ik ben gemotiveerd om kinderen opnieuw te laten ontdekken, voelen en ervaren omdat. Wanneer de groepsdynamiek goed is, er geen ruimte is voor pesten.

Ik ben ervan overtuigd dat een positieve groepsdynamiek bijdraagt aan betere leerresultaten en bovenal, gelukkige mensen. Door hierin te investeren op het moment dat een groep gevormd wordt, zullen er door het jaar heen minder interventies nodig zijn. Belangrijk dus om alle mensen die betrokken zijn bij een kind, bij het proces te betrekken. Uitdaging is steeds om te komen tot kinderen die zich ontwikkelen en als belangrijkste, dat kinderen zich gelukkig voelen.

VOOR KINDEREN

Daankracht is bedoeld voor kinderen die

Het lastig vinden hun grenzen aan te geven of juist grenzeloos zijn

Die last hebben van faalangst of juist overmoedig zijn

Moeite hebben hun emoties te laten zien, verlegen zijn of meer zelfvertrouwen nodig hebben

Die last hebben van stemmingswisselingen, explosief zijn of stress hebben

VOOR LERAREN & TEAMS

Leerkrachten/teams: Die inzicht krijgen in

Groepsdynamiek en verschillen in een groep

Zichzelf en eigen waarden en normen

Eigen kwaliteiten en valkuilen

Verschil tussen pesten bij jongens en meisjes (meidenvenijn)

WAAR WERKEN WE AAN

  • Weerbaarheid
  • Eigen kwaliteiten en krachten ontdekken
  • Sociale basisvaardigheden
  • Stimuleren zelfvertrouwen en bouwen aan een positief zelfbeeld
  • Vergroten zelfacceptatie
  • Het herkennen van emoties bij zichzelf en anderen, het uiten, nuanceren en reguleren van emoties
  • Vergroten probleemoplossend vermogen

Vooraf zal er steeds een intakegesprek plaatsvinden zodat de training voor het kind/ouders of team/leerkrachten aansluit bij de behoeften van desbetreffende personen.